Regulamin porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO


Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Ogrodem, służy celom naukowo-dydaktycznym wyższych uczelni i szkół wszystkich typów oraz szerokiej publiczności.

 1. Zwiedzający są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wskazówek pracowników Ogrodu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, w czasie niesprzyjającej pogody, w szczególności ulewnego deszczu i porywistego wiatru, Ogród jest zamknięty.
 3. W przypadku wystąpienia porywistego wiatru bądź obfitych opadów należy niezwłocznie, nie czekając na polecenia pracowników Ogrodu, opuścić teren parku.
 4. Osoby zwiedzające Ogród z dziećmi zobowiązane są do otoczenia ich szczególną opieką ze względu na rośliny potencjalnie niebezpieczne znajdujące się w kolekcjach.
 5. Za dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun.
 6. Na terenie Ogrodu można spacerować tylko po wyznaczonych ścieżkach. Na terenie
  alpinarium surowo zabrania się wchodzenia na zbocza, skałki, do stawu i strumienia.
 7. W trosce o komfort innych zwiedzających i zwierząt zamieszkujących Ogród zaleca się zachowanie ciszy. Zabrania się używania radioodbiorników i innych elektronicznych źródeł dźwięków.
 8. Na terenie parku i szklarni Ogrodu Botanicznego zabrania się:
  a) wprowadzania rowerów i hulajnóg oraz jeżdżenia na łyżworolkach i podobnych urządzeniach.
  b) wprowadzania psów i innych zwierząt;
  c) zrywania, wykopywania i wynoszenia roślin lub ich części;
  d) niszczenia tabliczek informacyjnych, ławek, ogrodzeń i innych elementów małej architektury, a także używania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz przestawiania;
  e) chwytania i płoszenia zwierząt;
  f) spożywania alkoholu i palenia papierosów, papierosów elektronicznych oraz fajek, a także używania środków psychoaktywnych;
  g) wchodzenia do parku i szklarni z bagażem o wymiarach powyżej: 50 cm x 30 cm x 20 cm
  h) prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej oraz urządzania sesji fotograficznych / filmowych bez zgody Dyrektora Ogrodu;
  i) wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania.
 9. Za rowery, hulajnogi i inne urządzenia pozostawione przy bramie i na dziedzińcu Ogród nie ponosi odpowiedzialności.

Warszawa, 20 maja 2021 r.

Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW
/-/ Marcin Zych

Regulaminu Porzadkowy OBUW maj 2021 pobierz