dr inż. Katarzyna Roguz

Adres e-mail: k.roguz@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Ewolucja cech kwiatów w kontekście interakcji roślina-zapylacz
 • Biologia zapylania w warunkach miejskich
 • Budowa nektarników, właściwości nektaru
 • Biologia zapylania przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria) oraz irys (Iris)
 • Ewolucja koloru kwiatów oraz czynniki wpływające na tę cechę

Dydaktyka:

 • Biologia zapylania roślin w praktyce
 • Botanika D - ćwiczenia
 • Botanika ogrodnicza
 • Botanika praktyczna
 • Edukacja ekologiczna w praktyce
 • Różnorodność biologiczna

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi - przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Uczciwe sygnalizowanie nagrody w kwiatach kosaćca żółtego (Iris pseudacorus)
 • Transfer pyłku w obrębie oraz pomiędzy płatami zieleni miejskiej - czy szachownice z Placu na Rozdrożu zapylają te w Ogrodzie Botanicznym?

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 • Ewolucja cech kwiatów w kontekście interakcji roślina-zapylacz
 • Biologia zapylania w warunkach miejskich
 • Właściwości nektaru, a różne grupy zapylaczy
 • Biologia zapylania przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria)

Współpraca zagraniczna

University of Tel Aviv, dr Yuval Sapir: biologia zapylania Fritillaria persica w naturalnym siedlisku, czynniki wpływające na polimorfizm koloru kwiatów

Max Planck Institute, dr Monica Borghi: biologia zapylania Phaseolus coccineus i P. vulgaris

Heinrich Heine University Düsseldorf, prof. Klaus Lunau: badanie reflektancji oraz właściowości koloru płatków przedstawicieli rodzaju Fritillaria

The University of Salzburg, prof. Robert R. Junker: analiza zapachu kwiatostanów Angelica sylvestris

The University of Vienna, prof. Jürg Schönenberger: analiza ultrastruktury oraz powierzchni płatków przedstawicieli rodzaju Fritillaria

Publikacje

Roguz K., Gallagher M.K., Senden E., Bar-Lev Y., Lebel M., Heliczer R., Sapir Y. (2020) All the Colors of the Rainbow: Diversification of Flower Color and Intraspecific Color Variation in the Genus Iris. Frontiers in Plant Sciciences. 11:569811.doi: 10.3389/fpls.2020.569811

Ryniewicz J., Bajguz A., Chmur A., Skłodowski M., Roguz A., Roguz K., Zych M. (2020) Intraspecific variation in nectar chemistry and its implications for insect visitors. The case of a medicinal plant Polemonium caeruleum L. Plants

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Roguz A., Zych M. (2019) Diversity of nectar amino acids in the genus Fritillaria (Liliaceae): evolutionary and ecological implications. Scientific Reports 9:15209. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-51170-4

Zych M., Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Stolarska B., Roguz K. (2019) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist umbellifer: Is Angelica sylvestris locally adapted to its most effective pollinators? Annals of Botany 123: 415-428. doi: 10.1093/aob/mcy140

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Hill L., Stpiczyńska M., Kalinowski P., Zych M. (2018) Functional diversity of nectary structure and nectar composition in the genus Fritillaria (Liliaceae). Frontiers in Plant Sciences 9:1246 doi: 10.3389/fpls.2018.01246

Ostrowiecka B., Brzosko E., Jermakowicz E., Wróblewska A., Mirski P., Roguz K., Ryniewicz J., Zych M., Tałałaj I. (2017) Breeding system variability, pollination biology and reproductive success of the rare Polemonium caeruleum L. in NE Poland. Acta Agrobotanica 70: 1709. https://doi.org/10.5586/aa.1709

Roguz K., Zych M. (2016) Okazja czyni złodzieja, czyli o kwiatowych dylematach roślin. Kosmos 65(1): 117-126

Roguz K., Zych M. (2015) Gatunki obce i inwazyjne w mutualistycznych sieciach zapyleń. W: Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. (red.), Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej flory. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe. pp. 61-76

Zych M., Stpiczyńska M. and Roguz K. (2014) Pollination biology and breeding system of the European Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). W: Ramawat K.G., Mérillon J-M., Shivanna K.R. (eds), Reproductive Biology of Plants. CRC Press / Taylor & Francis Group, pp. 147-163

Zych M., Stpiczyńska M. and Roguz K. (2013) Reproductive biology of the Red-list Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 173 (1): 92-107. https://doi.org/10.1111/boj.12071

Zych M., Goldstein J., Roguz K. & Stpiczyńska M. (2013) The most effective pollinator revisited: pollen dynamics in a spring flowering plant. Arthropod-Plant Interactions 7: 315-322. Doi: 10.1007/s11829-013-9246-3

Najważniejsze własne projekty badawcze

2019-2020 –  Pollination biology of Fritillaria persica (Liliaceae) - influence of flower characters and environment. Stypendium im. Wilhelminy Iwanowskiej (staż podoktoratowy na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Izrael)

2014–2018 „Ewolucja cech kwiatów w rodzaju Fritillaria L. (Liliaceae) w odpowiedzi na zmianę zapylacza”, Grant PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

2017 „Seks roślin w wielkim mieście – co wpływa na sukces reprodukcyjny wybranych gatunków warszawskich łąk kwietnych?”, Dofinansowanie Statutowe Młodych Naukowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

2016 „Czy międzypopulacyjne różnice w zespołach zapylaczy dzięgla leśnego (Angelica sylvestris) mają podłoże fenotypowe związane ze składem bukietu zapachów kwiatowych)”, Dofinansowanie Statutowe Młodych Naukowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

2015  „Biologia reprodukcji wybranych zagrożonych gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin – czynniki wpływające na poziom limitacji pyłkiem u wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum)”, Dofinansowanie Statutowe Młodych Naukowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w innych projektach badawczych

2019 “BEENS: Breeding for the pollinators: higher yield and better quality through the promotion of flower visitation in P. coccineus (in cooperation with Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology)

2015–2019 „W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. Projekt realizowany pod kierownictwem dr. hab. Marcina Zycha, w ramach grantu NCN Opus

2013–2014„Charakterystyka zróżnicowania Raphanus sativus L. w aspekcie rolnictwa ekologicznego (zadanie nr 101)”, MRiRW, kierownik prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

2011–2013 „Czy generalizacja systemów zapylania baldaszkowatych (Apiaceae) ma charakter adaptatywny? Badania na przykładzie dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L.)”, grant NCN OPUS, kierownik dr hab. Marcin Zych

2012 „Ocena stanu populacji sów na terenie obszaru Natura 2000 Pogórze Przemyskie”, Projekt naukowy Studenckiego Koła Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego

2010–2012„Czy rośliny baldaszkowate (Apiaceae) pełnią rolę strukturalną w mutualistycznej sieci zapyleń na niżowej łące?”, grant MNiSW, kierownik prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska

2009–2012 „System reprodukcyjny (breeding system) i biologia zapylania szachownicy kostkowatej Frtillaria meleagris L. (Liliaceae) – rośliny krytycznie zagrożonej we florze Polski”, kierownik dr hab. Marcin Zych

2009–2014 „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły”. Projekt realizowany pod kierownictwem dr Marty Jermaczek-Sitak, w ramach dofinansowania ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2010  „Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) vs. pszczoła miodna (Apis mellifera) jako zapylacze szachownicy kostkowanej (Fritillaria meleagris, L., Liliaceae) – badania eksperymentalne”, kierownik mgr Jan Goldstein

Doniesienia i plakaty zjazdowe:

Roguz K, Zych M. (2019) Evolution of floral characters in Fritillaria (Liliaceae): from bees to birds and back again. 5th Israeli Plant Ecology Conference, Rehowot

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Roguz A., Zych M. (2019) How can intraspecific variation in nectar composition influence plant reproduction? The case of Polemonium caeruleum L. – a rare species from the Polish flora. ECHO, Warszawa, Polska

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Zych M. (2019) Why so different? The diveristy and factor affecting nectar composition in populations of a rare Polemonium caeruleum L. in Poland. Ecoflor, Granada, Hiszpania

Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K., Szubierajska D. (2018). Chequered Biodiversity - from scientific projects to an exhibition. BGCI’s 10th International Congress on Education in Botanic Gardens, Warszawa, Polska

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Roguz A., Zych M. (2018) Does a small change make a big difference? Diversity of nectar amino acids in the genus Fritillaria (Liliaceae): ecological and evolutionary implications. 32nd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Avon Ri, Blessington, Irlandia

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I., Ostrowiecka B, Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2018) Geographic differences in flower morphology influence plant reproductive biology. The case of a rare Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 32nd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Avon Ri, Blessington, Irlandia

Roguz K., Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Stolarska B., Zych M. (2018) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist plant: Is Angelica sylvestris (Apiaceae) locally adapted to its most effective pollinators? Polish Evolutionary Conference, Warszawa, Polska

Zych M., Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I., Ostrowiecka B, Jermakowicz E., Mirecki P. 2018. Effect of population size and pollinator availability on the reproductive success, mating system and population genetics of a red-listed plant. Eurogard 8th. European Botanic Gardens Congress, Portugalia

Roguz K., Zych M. (2018) Nectar as an interface between plants and their pollinators: the case of the genus Fritillaria (Liliaceae). XI International Symposium on Pollination, 16-20 May 2018, Berlin-Dahlem, Niemcy

Zych M., R.R. Junker, M. Nepi, M. Stpiczyńska, B. Stolarska and K. Roguz (2018) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist plant: Is Angelica sylvestris (Apiaceae) locally Ryniewicz J., Zych M. (2019) Does light pollution affects plant reproductive success through influencing pollinator behavior? The case of three plant species. 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, Polska

Roguz K., Chiliński M., Roguz A., Zych. M. (2017) Sex in a big city – what influences reproductive success of Warsaw’s urban meadows? 31st Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Drøbak, Norwegia

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2017) Variation in insect visitor assemblage and pollen limitation in Polish populations of a rare plant Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae) 31st Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Drøbak, Norwegia

Roguz K., Zych M., Stpiczyńska M. (2017) How to bluff robbers? Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to the pollinator shift. 23 European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology (EMSEB), Kraków, Polska

Zych M., Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P. (2017) How do population size and pollinator availability affect reproductive success, mating system and population genetics of a red-listed plant, Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae)? XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Roguz K., Zych M., Junker R.R. (2017) Are supergeneralists too super for a change? A study of adaptations of Angelica sylvestris populations to its local pollinator assemblages. 30th Conference of the Plant Population Biology, POPBIO2017, May 2017, Halle, Niemcy

Roguz K., Zych M. (2016) Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to pollinator shift. 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Abisko, Szewcja

Zych M., Roguz K., Stolarska B., Nepi M., Junker RR. & Stpiczyńska M. (2014) Cryptic floral adaptations may explain geographic variation in pollinator guild of a generalist umbellifer. 28th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Szewcja

Zych M., Goldstein J., Roguz K. (2013) Mutualistic interactions are crucial for maintaining plant biodiversity. Research of plant biodiversity: present and future. Kaunas, Litwa

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) Does size matter? Pollinators’ efficiency in critically endangered Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). X International Pollinators Symposium, Cholula, Meksyk

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2010) Pollination biology and breeding system of fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) – a critically endangered plant. 24th Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Szwecja

Postery

Roguz K, Sapir Y. (2019) Plants taking charge: Autonomous self-pollination as response to plants-pollinator mismatch in Fritillaria persica. 5th Israeli Plant Ecology Conference, Rehowot

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Zych M. (2019) Why so different? The diversity and factors affecting nectar composition in populations of a rare plant Polemonium caeruleum L. in Poland. 33rd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Backagarden, Szwecja

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska M., Roguz A., Hill L., Zych M. (2018) Beyond the reward sweetness – nectar as an interface between plants and their pollinators in the genus Fritillaria (Liliaceae). 25-28 September 2018, Polish Evolutionary Conference, Warszawa, Polska

Zych M., Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Junker R.R. (2017) Is Angelica sylvestris (Apiaceae), a supergeneralist plant, locally adapted to its pollinators? XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Roguz K., Zych M, Stpiczyńska M. (2017) Red and invisible? Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to the pollinator shift. XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2017) Geographic variation in pollinator assemblage composition and pollen limitation in Polemonium caeruleum, a Polish red-listed plant species. 30th Conference of the Plant Population Biology, POPBIO2017, May 2017, Halle, Niemcy

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2016) Spatial variation in the mating system of a red-listed plant, Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Szwecja

Roguz K., Jaczewska D., Zych M. (2016) Are there any local adaptations of a supergeneralist umbellifer Angelica sylvestris to its local pollinators? 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Szwecja

Roguz K., Nepi M., Stpiczyńska M., Zych M. (2016) Is higher amount of nectar not so tempting? The case of protandrous flowers of a supergeneralist umbellifer, Angelica sylvestris. 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Szwecja

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2016) Geographic variation in mating system and pollen limitation in a red-listed Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). III Polish Evolutionary Conference, Białystok, Polska

Roguz K., Brzosko E., Tałałaj I., Ostrowiecka B., Zych M. (2015) Causes of pollen limitation in a bee-pollinated Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 29th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Silkeborg, Dania

Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Zych M. (2015) Male-biased nectar production in Angelica sylvestris L. (Apiaceae) is in accordance with the plant sexual selection theory. 21th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, Stirling, Wielka Brytania

Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Zych M. (2014) Male-biased nectar production in Angelica sylvestris L. (Apiaceae) is in accordance with the plant sexual selection theory. II Polish Evolutionary Conference, Rogów

Zych M., Stolarska B., Roguz K., Nepi M., Stpiczyńska M. (2013) Spatio-temporal variation in the pollination system of a common umbellifers. 27th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Lammi, Finlandia

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K. (2012) Reproductive biology of the red listed species Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 26th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Skjærhalden Sjøbuer, Norwegia

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) The bigger the better? Pollinators’ efficiency in a red-listed Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). 25th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Billund, Dania

Roguz K., Zych M. (2019) Ewolucja kwiatów w rodzaju Fritillaria – od entomogamii do ornitogamii i z powrotem. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., , Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Zych M. (2019) Adaptacyjna włóczęga dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae): czy supergeneraliści przystosowują się do lokalnych zespołów zapylaczy? Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., Ryniewicz J., Skłodowski M., Brzosko e., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2019) Wybrane czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L.), gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., Zych M. (2018) Jeszcze mili goście czy już intruzi? Wpływ obcych i inwazyjnych gatunków roślin na proces zapylania. Konferencja „Pszczoły-ludziom, ludzie-pszczołom’, Kraków

Zych M., Roguz K. (2014) Gatunki obce i inwazyjne w mutualistycznych sieciach zapyleń. Sympozjum „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych-Ruda

Roguz K., Stpiczyńska M., Zych M. (2014) Czy status konserwatorski roślin może mieć związek z ich biologią zapylania? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L.). W sieci zależności – rośliny, zwierzęta, grzyby jako obiekt badań koewolucji, Warsztaty Komitetu Ekologii PAN, Gugny

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. (2011) Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, Kazimierz Dolny

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. (2012) Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, ToruńScientific interests:

 • Evolution of flower features in the context of plant-pollinator interactions
 • Pollination biology in urban conditions
 • Structure of nectaries, nectar properties
 • Pollination biology of the chessboard (Fritillaria) and iris (Iris) genera
 • The evolution of flower color and factors influencing this feature

Teaching:

 • Practical pollination biology
 • Pollination biology - monographic lecture
 • Botany D
 • Horticultural botany
 • Practical botany
 • Environmental education in practice
 • Biodiversity

Supervision over master's and bachelor's thesis:

 • Honest signaling of the floral reward in yellow iris (Iris pseudacorus)
 • Pollen transfer within and between patches of urban greenery - do the fritillaries from Plac na Rozdrożu pollinate those in the Botanical Garden?

Examples of thesis topics

 • Evolution of flower features in the context of plant-pollinator interactions
 • Pollination biology in urban conditions
 • Properties of nectar and different groups of pollinators
 • Pollination biology of members of the fritillaria (Fritillaria) genus

International cooperation

 • University of Tel Aviv, Dr. Yuval Sapir: pollination biology of Fritillaria persica in natural habitat, factors influencing flower color polymorphism
 • Max Planck Institute, Dr. Monica Borghi: Pollination biology of Phaseolus coccineus and P. vulgaris
 • Heinrich Heine University Düsseldorf, prof. Klaus Lunau: study of the reflectance and color properties of petals of the genus Fritillaria
 • University of Salzburg, prof. Robert R. Junker: analysis of the smell of Angelica sylvestris inflorescences
 • University of Vienna, prof. Jürg Schönenberger: ultrastructure and surface analysis of the petals of the genus Fritillaria

Publications:

Roguz K., Gallagher M.K., Senden E., Bar-Lev Y., Lebel M., Heliczer R., Sapir Y. (2020) All the Colors of the Rainbow: Diversification of Flower Color and Intraspecific Color Variation in the Genus Iris. Frontiers in Plant Sciciences. 11:569811.doi: 10.3389/fpls.2020.569811

Ryniewicz J., Bajguz A., Chmur A., Skłodowski M., Roguz A., Roguz K., Zych M. (2020) Intraspecific variation in nectar chemistry and its implications for insect visitors. The case of a medicinal plant Polemonium caeruleum L. Plants

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Roguz A., Zych M. (2019) Diversity of nectar amino acids in the genus Fritillaria (Liliaceae): evolutionary and ecological implications. Scientific Reports 9:15209. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-51170-4

Zych M., Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Stolarska B., Roguz K. (2019) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist umbellifer: Is Angelica sylvestris locally adapted to its most effective pollinators? Annals of Botany 123: 415-428. doi: 10.1093/aob/mcy140

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Hill L., Stpiczyńska M., Kalinowski P., Zych M. (2018) Functional diversity of nectary structure and nectar composition in the genus Fritillaria (Liliaceae). Frontiers in Plant Sciences 9:1246 doi: 10.3389/fpls.2018.01246

Ostrowiecka B., Brzosko E., Jermakowicz E., Wróblewska A., Mirski P., Roguz K., Ryniewicz J., Zych M., Tałałaj I. (2017) Breeding system variability, pollination biology and reproductive success of the rare Polemonium caeruleum L. in NE Poland. Acta Agrobotanica 70: 1709. https://doi.org/10.5586/aa.1709

Roguz K., Zych M. (2016) Okazja czyni złodzieja, czyli o kwiatowych dylematach roślin. Kosmos 65(1): 117-126

Roguz K., Zych M. (2015) Gatunki obce i inwazyjne w mutualistycznych sieciach zapyleń. W: Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. (red.), Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej flory. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe. pp. 61-76

Zych M., Stpiczyńska M. and Roguz K. (2014) Pollination biology and breeding system of the European Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). W: Ramawat K.G., Mérillon J-M., Shivanna K.R. (eds), Reproductive Biology of Plants. CRC Press / Taylor & Francis Group, pp. 147-163

Zych M., Stpiczyńska M. and Roguz K. (2013) Reproductive biology of the Red-list Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 173 (1): 92-107. https://doi.org/10.1111/boj.12071

Zych M., Goldstein J., Roguz K. & Stpiczyńska M. (2013) The most effective pollinator revisited: pollen dynamics in a spring flowering plant. Arthropod-Plant Interactions 7: 315-322. Doi: 10.1007/s11829-013-9246-3

Obtained funding for scientific research

2019-2020 –  Pollination biology of Fritillaria persica (Liliaceae) - influence of flower characters and environment. Wilhelmina Iwanowska scholarship, a postdoctoral project (Tel Aviv University, Israel)

2014-2018 – Evolution of flower traits in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to pollinator shift. National Science Centre grant no. 4786, to Katarzyna Roguz

2017 – Sex in the big city – what influences the reproductive success of selected plant species of Warsaw’s flowering meadow? Faculty of Biology grant no. 011500039

2016 – Are geographic differences in pollinators assemblages visiting flowers of Angelica sylvestris caused by changes in floral bouquets? Faculty of Biology grant no.112630

2015 – Breeding system of selected Red-Book species – factors influencing pollen limitation in Polemonium caeruleum. Faculty of Biology grant no. 110134

Participation in other research projects

2014-2016 – Restitution of flood-meadows in Central Vistula River Valley a Nature 2000 area. Norway Grants, to Marta Jermaczek-Sitak

2015-present – Reproductive success of a pollen-limited Red-Book plant: an interplay of population genetics and pollinator availability? National Science Centre grant, to Marcin Zych

2010 – Buff-tailed bumblebee (Bombus terrestris) vs. honey bee (Apis mellifera) as pollinators of Fritillaria meleagris, L. (Liliaceae) – an experimental study. Faculty of Biology grant, to Jan Goldstein

2009-2012 – Breeding system and pollination biology of Fritillaria meleagris, L. (Liliaceae) – a critical endangered species of the Polish flora. The Ministry of Science and Higher Education grant, to Marcin Zych

2010-2012 – Do umbellifers (Apiaceae) shape the pollination networks on the lowland meadow? The Ministry of Science and Higher Education grant, to Małgorzata Stpiczyńska

2011-2013 – Is generalization an adaptive character in umbellifers (Apiaceae)? National Science Canter grant OPUS, to Marcin Zych

2013-2017 – Variability of Raphanus sativus L. in the context of ecological agriculture. Ministry Of Agriculture And Rural Development, to Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

Presented talks

Roguz K, Zych M. (2019) Evolution of floral characters in Fritillaria (Liliaceae): from bees to birds and back again. 5th Israeli Plant Ecology Conference, Rehowot

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Roguz A., Zych M. (2019) How can intraspecific variation in nectar composition influence plant reproduction? The case of Polemonium caeruleum L. – a rare species from the Polish flora. ECHO, Warszawa, Polska

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Zych M. (2019) Why so different? The diveristy and factor affecting nectar composition in populations of a rare Polemonium caeruleum L. in Poland. Ecoflor, Granada, Hiszpania

Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K., Szubierajska D. (2018). Chequered Biodiversity - from scientific projects to an exhibition. BGCI’s 10th International Congress on Education in Botanic Gardens, Warszawa, Polska

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Roguz A., Zych M. (2018) Does a small change make a big difference? Diversity of nectar amino acids in the genus Fritillaria (Liliaceae): ecological and evolutionary implications. 32nd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Avon Ri, Blessington, Irlandia

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I., Ostrowiecka B, Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2018) Geographic differences in flower morphology influence plant reproductive biology. The case of a rare Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 32nd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Avon Ri, Blessington, Irlandia

Roguz K., Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Stolarska B., Zych M. (2018) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist plant: Is Angelica sylvestris (Apiaceae) locally adapted to its most effective pollinators? Polish Evolutionary Conference, Warszawa, Polska

Zych M., Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I., Ostrowiecka B, Jermakowicz E., Mirecki P. 2018. Effect of population size and pollinator availability on the reproductive success, mating system and population genetics of a red-listed plant. Eurogard 8th. European Botanic Gardens Congress, Portugalia

Roguz K., Zych M. (2018) Nectar as an interface between plants and their pollinators: the case of the genus Fritillaria (Liliaceae). XI International Symposium on Pollination, 16-20 May 2018, Berlin-Dahlem, Niemcy

Zych M., R.R. Junker, M. Nepi, M. Stpiczyńska, B. Stolarska and K. Roguz (2018) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist plant: Is Angelica sylvestris (Apiaceae) locally Ryniewicz J., Zych M. (2019) Does light pollution affects plant reproductive success through influencing pollinator behavior? The case of three plant species. 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019, Kraków, Polska

Roguz K., Chiliński M., Roguz A., Zych. M. (2017) Sex in a big city – what influences reproductive success of Warsaw’s urban meadows? 31st Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Drøbak, Norwegia

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2017) Variation in insect visitor assemblage and pollen limitation in Polish populations of a rare plant Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae) 31st Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Drøbak, Norwegia

Roguz K., Zych M., Stpiczyńska M. (2017) How to bluff robbers? Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to the pollinator shift. 23 European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology (EMSEB), Kraków, Polska

Zych M., Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P. (2017) How do population size and pollinator availability affect reproductive success, mating system and population genetics of a red-listed plant, Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae)? XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Roguz K., Zych M., Junker R.R. (2017) Are supergeneralists too super for a change? A study of adaptations of Angelica sylvestris populations to its local pollinator assemblages. 30th Conference of the Plant Population Biology, POPBIO2017, May 2017, Halle, Niemcy

Roguz K., Zych M. (2016) Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to pollinator shift. 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Abisko, Szewcja

Zych M., Roguz K., Stolarska B., Nepi M., Junker RR. & Stpiczyńska M. (2014) Cryptic floral adaptations may explain geographic variation in pollinator guild of a generalist umbellifer. 28th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Szewcja

Zych M., Goldstein J., Roguz K. (2013) Mutualistic interactions are crucial for maintaining plant biodiversity. Research of plant biodiversity: present and future. Kaunas, Litwa

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) Does size matter? Pollinators’ efficiency in critically endangered Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). X International Pollinators Symposium, Cholula, Meksyk

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2010) Pollination biology and breeding system of fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) – a critically endangered plant. 24th Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Szwecja

Presented posters

Roguz K, Sapir Y. (2019) Plants taking charge: Autonomous self-pollination as response to plants-pollinator mismatch in Fritillaria persica. 5th Israeli Plant Ecology Conference, Rehowot

Ryniewicz J., Roguz K., Skłodowski M., Bajguz A., Zych M. (2019) Why so different? The diversity and factors affecting nectar composition in populations of a rare plant Polemonium caeruleum L. in Poland. 33rd Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Backagarden, Sweden

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska M., Roguz A., Hill L., Zych M. (2018) Beyond the reward sweetness – nectar as an interface between plants and their pollinators in the genus Fritillaria (Liliaceae). 25-28 September 2018, Polish Evolutionary Conference, Warszawa, Polska

Zych M., Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Junker R.R. (2017) Is Angelica sylvestris (Apiaceae), a supergeneralist plant, locally adapted to its pollinators? XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Roguz K., Zych M, Stpiczyńska M. (2017) Red and invisible? Evolution of flower characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to the pollinator shift. XIX International Botanical Congress, Shenzen, Chiny

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2017) Geographic variation in pollinator assemblage composition and pollen limitation in Polemonium caeruleum, a Polish red-listed plant species. 30th Conference of the Plant Population Biology, POPBIO2017, May 2017, Halle, Niemcy

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2016) Spatial variation in the mating system of a red-listed plant, Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Sweden

Roguz K., Jaczewska D., Zych M. (2016) Are there any local adaptations of a supergeneralist umbellifer Angelica sylvestris to its local pollinators? 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Sweden

Roguz K., Nepi M., Stpiczyńska M., Zych M. (2016) Is higher amount of nectar not so tempting? The case of protandrous flowers of a supergeneralist umbellifer, Angelica sylvestris. 30th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology, Abisko, Sweden

Ryniewicz J., Roguz K., Brzosko E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2016) Geographic variation in mating system and pollen limitation in a red-listed Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). III Polish Evolutionary Conference, Białystok, Polska

Roguz K., Brzosko E., Tałałaj I., Ostrowiecka B., Zych M. (2015) Causes of pollen limitation in a bee-pollinated Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 29th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Silkeborg, Dania

Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Zych M. (2015) Male-biased nectar production in Angelica sylvestris L. (Apiaceae) is in accordance with the plant sexual selection theory. 21th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, Stirling, Wielka Brytania

Roguz K., Stpiczyńska M., Nepi M., Zych M. (2014) Male-biased nectar production in Angelica sylvestris L. (Apiaceae) is in accordance with the plant sexual selection theory. II Polish Evolutionary Conference, Rogów

Zych M., Stolarska B., Roguz K., Nepi M., Stpiczyńska M. (2013) Spatio-temporal variation in the pollination system of a common umbellifers. 27th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Lammi, Finlandia

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K. (2012) Reproductive biology of the red listed species Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 26th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Skjærhalden Sjøbuer, Norwegia

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) The bigger the better? Pollinators’ efficiency in a red-listed Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). 25th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Billund, Dania

Roguz K., Zych M. (2019) Ewolucja kwiatów w rodzaju Fritillaria – od entomogamii do ornitogamii i z powrotem. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., , Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Zych M. (2019) Adaptacyjna włóczęga dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae): czy supergeneraliści przystosowują się do lokalnych zespołów zapylaczy? Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., Ryniewicz J., Skłodowski M., Brzosko e., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A., Jermakowicz E., Mirski P., Zych M. (2019) Wybrane czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L.), gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków

Roguz K., Zych M. (2018) Jeszcze mili goście czy już intruzi? Wpływ obcych i inwazyjnych gatunków roślin na proces zapylania. Konferencja „Pszczoły-ludziom, ludzie-pszczołom’, Kraków

Zych M., Roguz K. (2014) Gatunki obce i inwazyjne w mutualistycznych sieciach zapyleń. Sympozjum „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, Gawrych-Ruda

Roguz K., Stpiczyńska M., Zych M. (2014) Czy status konserwatorski roślin może mieć związek z ich biologią zapylania? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L.). W sieci zależności – rośliny, zwierzęta, grzyby jako obiekt badań koewolucji, Warsztaty Komitetu Ekologii PAN, Gugny

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. (2011) Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, Kazimierz Dolny

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. (2012) Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń