Ogród dla klimatu

Ogród Botaniczny dla klimatu

Nie mamy już żadnych wątpliwości, że człowiek przyczynia się do degradacji naturalnych ekosystemów, zagrażając gatunkom, które je zamieszkują.

Nie ma już czasu ani miejsca na wypisywanie i przytaczanie powielających się, potwierdzonych przez naukowców informacji, że jesteśmy świadkami poważnych zmian zachodzących na naszej wspólnej Planecie. Wciąż jednak nieliczna grupa ludzi pozostaje nieugięta i zamknięta na przyjęcie faktu, jakim są ZMIANY KLIMATYCZNE, spowodowane między innymi niszczycielską działalnością człowieka.

Proponujemy, by sięgnęli Państwo po specjalistyczną, podaną w przystępny sposób wiedzę znajdującą się poniżej.

To jest ten moment, DZIAŁAJ!


Co Ty możesz zrobić dla Klimatu?Zdobądź wiedzę! POBIERZ Klimatyczne ABC.

Z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał niniejszy podręcznik.
Wcześniej dostępny był tylko dla studentów.

Podręcznik podzielony jest na 4 części, przedstawiające:

→ mechanizmy globalnego ocieplenia
→ jego przyczyny
→ konsekwencje
→ oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Współtworzą go także badacze z innych ośrodków akademickich: Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Klimatyczne ABC dla nauczycieli

Baza wiedzy i źródła rzetelnych informacji:

Klimatyczne ABC – Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

Nauka o Klimacie – naukaoklimacie.pl

Nauka dla Przyrody – naukadlaprzyrody.pl

Uniwersytet Warszawski dla Klimatu – UW dla klimatu


Co robi Ogród Botaniczny UW dla Klimatu?

 • Segregujemy odpady.
 • Wytwarzamy własny kompost.
 • Posiadamy wydajny system nawadniania roślin.
 • Tylko w razie konieczności kupujemy podłoże z włóknem kokosowym i ograniczamy do niezbędnego minimum zakup torfu.
 • Stosujemy opryski tylko tam, gdzie jest to bezwzględnie wymagane do zachowania wrażliwych na przetrwanie kolekcji roślin.
 • Zakupiliśmy dystrybutory wody, aby wykluczyć zakup i używanie plastikowych butelek.
 • Staramy się wykorzystywać możliwie przyjazne środowisku źródła energii, choć jest to proces długotrwały, związany z koniecznością kompletnej przebudowy systemu grzewczego.
 • Dbamy i kupujemy trwały sprzęt, aby nie wytwarzać nadmiernej ilości szkodliwych elektrośmieci.
 • Nie kupujemy opakowań jednorazowych, korzystamy z opakowań w 100% biodegradowalnych.
 • Drukujemy dokumenty w obiegu wewnętrznym na papierze z odzysku lub recyklingu.
 • Na naszych konferencjach i wydarzeniach serwujemy roślinne posiłki.
 • Zamawiamy jedynie taki catering, który uwzględnia przekazanie nadwyżek żywności, a nie ich zmarnowanie.
 • Dbamy o Ogród jak o zieloną oazę w betonowej, miejskiej dżungli, w której oprócz dbania o kolekcję roślin, jesteśmy schronieniem dla dzikich zwierząt, m.in. owadów, drobnych gryzoni, jeży, ptaków i nietoperzy.
 • Edukujemy naszych gości i udostępniamy przestrzeń dla osób, które chcą edukować społeczeństwo na temat zmian klimatu i ich skutków dla przyrody.

Poniżej film, w którym naukowcy z Wydziału Biologii UW dzielą się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat problemów związanych ze zmianami klimatu. W materiale biorą udział Członkowie Zespołu ds. odpowiedzialności klimatycznej i środowiskowej oraz Zespołu Rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego


Co to jest ślad węglowy i jak można go zmniejszać w życiu codziennym i uniwersyteckim? Prezentujemy broszurę pod redakcją dr Michała Czepkiewicza: