Rośliny chronione to zagadnienie, które w gruncie rzeczy, leży u podstaw naszej misji. Będziemy chcieli pokazać ciekawe, chronione oraz rzadkie i zagrożone gatunki w Polsce, m.in. z najnowszej „Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych” z 2016 roku, uprawiane w naszym Ogrodzie. Informacje będzie dla Was przygotowywać Izabella Kirpluk, nasza kuratorka kolekcji ekologicznych oraz działu flory niżowej Polski.

Ogród Botaniczny UW jeszcze na długo przed wejściem w życie zapisów w ustawie o ochronie przyrody wprowadzał w życie działania mające na celu zachowanie ex situ rzadkich składników flory Polskiej. Kluczem do tworzenia naszej kolekcji było obowiązujące w danym czasie rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Z biegiem czasu, kiedy lista roślin objętych ochroną gatunkową w Polsce powiększała się, a roślin w naszym Ogrodzie przybywało, niemożliwością stało się zgromadzenie wszystkich gatunków na jednym, niezbyt dużym poletku, tym bardziej że w kolekcji przybywało roślin z bardzo odmiennych środowisk.

Od końca lat 80. ubiegłego wieku rośliny chronione prezentowane są w Ogrodzie w różnych, odpowiadających im działach: Grup ekologicznych, Flory niżowej Polski, a także mniej licznie w innych działach Ogrodu.