Klimatyczny botaniczny

Kontynuujemy nasz cykl #klimatycznybotaniczny


SUSZA stała się w ostatnich tygodniach tematem, który zajmuje pierwsze miejsce w trosce o naszą planetę.
Chcemy włączyć się do dyskusji i udzielić głosu naukowcom, ekspertom w swoich dziedzinach oraz praktykom.
Zadamy pytania, które chcielibyśmy, żeby głośno wybrzmiały, a nasi eksperci udzielą Wam odpowiedzi.
Zaprezentujemy również praktyczny wymiar problemu suszy i zasugerujemy zmiany, jakie możemy wprowadzić w naszym codziennym życiu, żeby suszy zapobiegać.

Z profesorem Szymonem Malinowskim rozmawiamy nie po raz pierwszy. Cieszymy się, że i tym razem znalazł dla nas czas, żeby krótko opowiedzieć o suszy w kontekście zmian klimatycznych.
Prof. dr hab. Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, profesorem nauk o Ziemi, członkiem korespondentem PAN, a od 2016 dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwsze spotkanie i 4 ważne pytania:
- Czy obecna susza jest efektem zmian klimatu?
- Czy susza będzie coraz częstszym zjawiskiem?
- Jak postępujące zmiany wpłyną na ekosystemy?
- Jak susza wpłynie na nasze życie?

Zapraszamy na drugie spotkanie z Profesorem Szymonem Malinowskim i 3 kolejne ważne pytania. Rozmawiamy o tym, jak możemy łagodzić zmiany klimatu, wpływając na to, co dzieje się na powierzchni Ziemi oraz jak postępować zgodnie ze stanem wiedzy o postępujących procesach przyrodniczych.
- Jak powinniśmy walczyć ze zmianami klimatu?
- Czy każdy z nas może walczyć z efektami suszy?
- Czy powinniśmy stosować rozwiązania z zakresu geoinżynierii środowiskowej?

I kolejne, ostatnie spotkanie z Profesorem Szymonem Malinowskim. Tym razem zastanawiamy się, skąd czerpać dobre i wiarygodne informacje.
Prof. dr hab. Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, profesorem nauk o Ziemi, członkiem korespondentem PAN, a od 2016 dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
- Czy powinniśmy bać się obecnej sytuacji?
- Gdzie powinniśmy szukać rzetelnych informacji o sytuacji klimatycznej?

Tym razem wybraliśmy się do Puszczy Białowieskiej, by porozmawiać o lasach. Naszym gościem jest prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej.


W ramach naszego cyklu wideo-spotkań o SUSZY #klimatycznybotaniczny powstało już wiele materiałów, w których różni eksperci i naukowcy tłumaczyli skąd wzięła się susza. W ramach tego samego cyklu zapytaliśmy również Mariannę Wojcieską, kierowniczkę Pracowni Edukacji Ogrodu Botanicznego o decyzje zakupowe, jakie są ich konsekwencje dla przyrody. Nie było łatwo odpowiedzieć na te pytania, gdyż temat suszy jest bardzo złożony. Niewątpliwie jednak warto nasze decyzje zakupowe opierać na naturalnym - sezonowym cyklu żywieniowym, odpowiednim do miejsca, w którym żyjemy.


Z dr. hab. Wiktorem Kotowskim rozmawiamy o meandrach rzek. Dlaczego prostujemy rzeki? Jak długo to trwa?
Ze smutkiem odkrywamy, że żeby odnaleźć mapy, na których widać pierwotne miejsca występowania rzeki, trzeba sięgnąć aż do XIX wieku.

Rzeka to nie tylko koryto do transportu wody. Rzeka to cały ekosystem, który zasięgiem wykracza poza samo koryto, to też doliny, mokradła i jej mniejsze dopływy.


Sprawdziliśmy, czy niedawne opady deszczu napawały optymizmem Adama Wajraka. Podobnie jak on, obawiamy się, że nawet mały deszcz powoduje, że zapominamy o suszy i mówimy "nie ma problemu".
Fakty są takie, że cała masa zjawisk pogodowych w ostatnich latach sumuje się m.in. na efekt suszy, której zaczynamy doświadczać.
Czy susza dotarła do Puszczy? Dlaczego skutki suszy mogą być mniej widoczne w Puszczy Białowieskiej niż na obszarze ekosystemów przekształconych przez człowieka. Pan Adam nawiązuje też do problemu gospodarowania wodą, o którym wspominał wcześniej dr hab. Wiktor Kotowski. Wyprostowane rzeki pozbawiają Puszczę wody. Dlaczego tak ważna jest inwentaryzacja i dobre rozpoznanie sytuacji zanim zaczniemy renaturyzować rzeki czy zasypywać rowy melioracyjne?


Z Dorotą Szubierajską, kuratorką działu roślin ozdobnych i rosarium w naszym Ogrodzie Botanicznym UW rozmawiamy o ogrodach w czasie suszy.

  • Co możemy zrobić, żeby zatrzymać wodę w glebie?
  • Dlaczego pozostawianie gołej ziemi nie służy ani glebie ani roślinom?
  • Które rośliny mają zdolność magazynowania wody i dobrze znoszą suszę?
  • Dlaczego nie polecamy obsiewania ziemi trawą, w zamian namawiając na rośliny okrywowe i łąki kwietne?


    Realizacja wideo: Kacper Bartczak GRAIN FILMS https://bit.ly/grain_films

Gleba w naszych ogrodach potrzebuje materii organicznej. Wiosną sadzimy rośliny, a gdy dojrzeją wyciągamy je z ziemi wraz ze wszystkimi związkami organicznymi, które zawierają. Dodatkowo goła gleba pozbawiona roślinności szybko odparowuje wodę. Jeśli chcemy zachować dobrą kondycję gleby, musimy dostarczyć jej znów materii organicznej, związków azotu i wody. Jak to zrobić? W tym materiale Dorota Szubierajska przypomina nam o POPLONACH i ŚCIÓŁKOWANIU tłumacząc jak wielkie znaczenie dla gleby mają te zabiegi.

Jak to w końcu jest z tym grabieniem liści? Poczucie estetyki nakazuje nam porządkować nasze ogrody, róbmy to jednak z korzyścią dla gleby. Nie pozostawiajmy jej gołej, siejmy poplony lub przykrywajmy ją warstwą skoszonej trawy, liści czy zrębków gałęzi. Liście wygrabiajmy jedynie z tych miejsc, gdzie kolidują one np. z komunikacją w ogrodzie, ze ścieżek, chodników, przejść. A następnie pozostawmy je na rabatach, na których rosną nasze byliny czy krzewy.

W kolejnym filmie Dorota Szubierajska radzi, jak można zabezpieczyć ogród na jesień i zimę, by wiosną zacząć od płytkiego przekopania rabat i nowych nasadzeń. Dowiecie się też, jak my utrzymujemy glebę w dobrej kondycji.


Czym jest gleba i jakie fukcje pełni w przyrodzie? Zaprosiliśmy dr Agnieszkę Sosnowską z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, aby przybliżyła nam wiedzę na temat gleby. W kolejnych materiałach dowiemy się, jak różne uwarunkowania środowiskowe wpływają na kondycję gleby oraz w jaki sposób możemy ją chronić.

Agnieszka Sosnowska jest adiunktem w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, bada relacje pomiędzy glebą, a roślinnością, obiegi materialno-energetyczne w różnych typach krajobrazu oraz kwestie związane z renaturalizacją krajobrazu i sukcesją wtórną na gruntach porolnych.

Jak intensywne opady oraz okresy suszy wpływają na kondycję gleby? W kolejnych materiałach dowiadujemy się, czym jest gleba, jak różne uwarunkowania środowiskowe wpływają na kondycję gleby oraz w jaki sposób możemy ją chronić.

Susza-100pytan pobierz