Index seminum

Lista nasion

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej (Rio de Janeiro, 1992 rok) nasiona z listy są przeznaczone wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody.

Kurator kolekcji nasion – Katarzyna Guranowska (k.guranowska@biol.uw.edu.pl)

Index seminum (seeds list)

In response to International Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), the seeds are offered for exchange with botanic gardens, arboreta and other scientific institutions and may be used only for scientific, educational and conservation purposes.

Curator of Seeds Collection – Katarzyna Guranowska (k.guranowska@biol.uw.edu.pl)

Index Seminum 2020 pobierz desiderata Index Seminum 2020 pobierz