Jesień to czas przemian w przyrodzie i przygotowań do zimy.
Dlaczego spadają liście? Co robią wiewiórki w ogrodzie? Dlaczego maliny są takie słodkie? Które ptaki odlatują do ciepłych krajów?

Ogród Botaniczny UW jest idealnym terenem do poznawania świata roślin i zwierząt. W listopadzie zapraszamy grupy szkolne oraz przedszkolne na zajęcia przyrodnicze w ogrodzie, które są prowadzone przez naszych edukatorów, w grupach do 15 osób (z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych).


Koszt zajęć

150 zł brutto – koszt godzinnej wycieczki dla grup przedszkolnych
200 zł brutto – koszt godzinnej wycieczki dla pozostałych grup zorganizowanych i osób indywidualnych liczących do 15 osób.

300 zł brutto – koszt warsztatów pt. „Kompostowość”. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszt zajęć pomnożony przez liczbę podgrup.

W związku z epidemią COVID-19 uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 1,5-metrowego odstępu od siebie oraz stosowania się do nowych zasad zwiedzania podanych w Aneksie do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.


Rezerwacja

1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem adresu e-mail wycieczki@biol.uw.edu.pl. Wiadomość należy wysłać przynajmniej na 7 dni przed datą proponowanego terminu zajęć.

2. W ciągu 2 dni roboczych otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie rezerwacji terminu zajęć.

3. Następnie osoba rezerwująca spacer jest zobowiązana potwierdzić uczestnictwo poprzez wpłatę całej kwoty przelewem na konto Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 w terminie do 3 dni przed wycieczką oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: wycieczki@biol.uw.edu.pl.

4. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW i Regulaminu Porządkowego OBUW.


W razie jakichkolwiek pytań – informacji udzieli Państwu Magdalena Oprządek – tel. 609 987 444, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 –14.00.